Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
428.
Decyzja Nr 365/MON z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.21 10:19
Treść aktu: