Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
427.
Decyzja Nr 364/MON z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.19 13:10
Treść aktu: