Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
426.
Decyzja Nr 363/MON z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.19 12:59
Treść aktu: