Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
425.
Decyzja Nr 362/MON z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.11.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.19 12:52
Treść aktu: