Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
422.
Decyzja Nr 352/MON z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.07 09:35
Treść aktu: