Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
420.
Decyzja Nr 350/MON z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie uruchomienia III transzy środków na zapomogi dla żolnierzy
Minister Obrony Narodowej 2012.11.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.07 09:31
Treść aktu: