Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Decyzja Nr 45/MON z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego
Minister Obrony Narodowej 2017.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.15 10:30
Treść aktu: