Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żolnierzy
Minister Obrony Narodowej 2015.02.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.18 11:47
Treść aktu: