Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Decyzja Nr 36/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.04.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.18 15:17
Treść aktu: