Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 2 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA
Minister Obrony Narodowej 2020.03.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.05 10:15
Treść aktu: