Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Decyzja Nr 24/MON z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie o brony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.07 11:50
Treść aktu: