Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
417.
Decyzja Nr 345/MON z dnia 31 paźdzoernika 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP - Etap II Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy - MIL - SCORE"
Minister Obrony Narodowej 2012.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.06 09:33
Treść aktu: