Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
415.
Decyzja Nr 348/MON z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniajaca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.05 12:45
Treść aktu: