Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
414.
Decyzja Nr 346/MON z dnia 31 października 2012 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych
Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.05 11:18
Treść aktu: