Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
412.
Decyzja Nr 343/MON z dnia 31 października 2012 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.05 11:14
Treść aktu: