Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
411.
Decyzja Nr 342/MON z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.11.05 11:02
Treść aktu: