Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
410.
Decyzja Nr 516/MON z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IRL-2013)
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 12:06
Treść aktu: