Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.04.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.04 12:50
Treść aktu: