Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 37/MON z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2022.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.16 15:46
Treść aktu: