Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 35/MON z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2018.04.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.16 14:57
Treść aktu: