Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 34/MON z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Minister Obrony Narodowej 2019.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.06 12:30
Treść aktu: