Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 34/MON z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców oraz oznak rozpoznawczych pododdziałów 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 12:56
Treść aktu: