Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 222/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie planu przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.03 11:27
Treść aktu: