Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
408.
Decyzja Nr 513/MON z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sil Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 11:33
Treść aktu: