Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
408.
Decyzja Nr 339/MON z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.23 12:00
Treść aktu: