Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
406.
Decyzja Nr 502/MON z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie nadania imienia patrona 2 kompanii szturmowej 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 10:55
Treść aktu: