Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
405.
Decyzja Nr 501/MON z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej "Chojnicki" przez 34. Batalion Radiotechniczny
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 10:53
Treść aktu: