Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
405.
Decyzja Nr 334/MON z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2012.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.22 11:29
Treść aktu: