Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
404.
Decyzja Nr 500/MON z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia Święta 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 10:51
Treść aktu: