Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
403.
Decyzja Nr 499/MON z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 10:50
Treść aktu: