Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
403.
Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z drażaniem "Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.19 13:10
Treść aktu: