Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
402.
Decyzja Nr 498/MON z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Swięta Komendy Portu Wojennego Gdynia
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 10:49
Treść aktu: