Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
401.
Decyzja Nr 511/MON z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.30 11:32
Treść aktu: