Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie członkostwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Wsparcia Bezzałogowych Systemów Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2015.02.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.16 11:38
Treść aktu: