Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Decyzja Nr 36/MON z dnia 15 marca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Biura Konwentu Dziekanów oraz stanowisk dziekanów korpusu oficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.15 15:04
Treść aktu: