Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.06 12:27
Treść aktu: