Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Decyzja Nr 33/MON z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.04.12 10:43
Treść aktu: