Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Decyzja Nr 32/MON z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.03.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.05 07:47
Treść aktu: