Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 4/MON z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 10:25
Treść aktu: