Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 446/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:18
Treść aktu: