Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia osób funkcyjnych do wydawania zezwoleń na wywóz za granicę w celach spotowych broni i amunicji należącej do zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2016.01.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.01.08 09:39
Treść aktu: