Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Minister Obrony Narodowej 2013.01.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.01.08 08:04
Treść aktu: