Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2015.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.13 11:12
Treść aktu: