Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 2/MON z dnia 10 stycznia 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.01.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.10 18:46
Treść aktu: