Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
4.
Decyzja Nr 1/MON z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie karty opisu stanowiska służbowego
Minister Obrony Narodowej 2017.01.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.11 10:32
Treść aktu: