Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
399.
Decyzja Nr 326/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 10. Brygady Kawalerii Pancernej im gen. broni Stanisława Maczka
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 13:20
Treść aktu: