Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
398.
Decyzja Nr 325/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 13:11
Treść aktu: