Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
397.
Decyzja Nr 444/MON z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzetu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska
Minister Obrony Narodowej 2013.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.30 11:05
Treść aktu: