Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
396.
Decyzja Nr 443/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 11:30
Treść aktu: