Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
395.
Decyzja Nr 442/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 11:28
Treść aktu: